Rừng tràm Trà Sư nằm ở đâu?

Thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên

  • Cách thành phố Long Xuyên gần 100 km
  • Cách Châu Đốc gần 27 km. Từ thị xã Châu Đốc đi theo ql 91 cũ, thẳng đường Trà Sư, qua trường THTP Tịnh Biên, rẽ trái đi theo con đường men qua kênh Trà Sư

Vào mùa nước nổi, khoảng tháng 9- tháng 11 hàng năm. Rừng mở cửa từ 6h sáng đến 9h tối

Với sinh cảnh rừng tràm ngập nước và hệ động thực vật phong phú, rừng tràm Trà Sư biểu trưng cho nét đẹp mùa nước nổi An Giang.

rung-tram-tra-su

Cùng bến xe miền tây khám phá về khu rừng này cũng như các phương tiện đi đến đây như thế nào nhé!

Nhà xe Tuấn Tú (An Giang)
Bến xe Miền Tây: 08 3601 7902 – 08 3601 7903
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Châu Đốc
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Châu Đốc
Giờ xuất bến: 09:00
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 150.000/người

Nhà xe Kim Hương
Bến xe Miền Tây: (08)3830 8647
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Long Xuyên
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Long Xuyên
Giờ xuất bến: 8:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 105.000/người
Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Châu Đốc
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Châu Đốc
Giờ xuất bến: 8:30 13:00 14:00 15:00 16:00
Giờ đến: 14:30
Giá vé: 105.000/người

Nhà xe Lý Thành Đạt
Bến xe Miền Tây: (08) 3752.3267 – 0918.235.377
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Tri Tôn
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Tri Tôn
Giờ xuất bến: 7:00 9:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 140.000/người

Nhà xe Thành Đạt (Sài Gòn)
Bến xe Miền Tây: (08) 3752.3267 – 0919.017.494
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến Xe Tri Tôn
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến Xe Tri Tôn
Giờ xuất bến: 8:00 11:00 15:00 18:00
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 145.000/người

Nhà xe Kim Hương
Bến xe Miền Tây: (08)3830 8647
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Châu Đốc
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Châu Đốc
Giờ xuất bến: 8:30 13:00 14:00 15:00 16:00
Giờ đến: 14:30
Giá vé: 105.000/người

Nhà xe Thiên Thiên Hương
Bến xe Miền Tây:(08) 3830 7276
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Tân Châu
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Tân Châu
Giờ xuất bến: 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 17:00 19:00 21:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 150.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Tân Châu
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Tân Châu
Giờ xuất bến: Từ 7:30 đến 21:30 hàng ngày
Giờ đến: sau 5h 30 phút
Giá vé: 145.000/người

Nhà xe Kim Kim Mai
Bến xe Miền Tây: (076) 355.0900

Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Long Xuyên
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Long Xuyên
Giờ xuất bến: 00:00 – 23:00
Giờ đến: 04:30
Giá vé: 100.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Châu Đốc
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Châu Đốc
Giờ xuất bến: undefined
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 120.000/người

Nhà xe Hiệp Thành
Bến xe Miền Tây: 083 853 5554 – 083 853 5557 – 0913.971.126 – 0918 410 625
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Tân Châu
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Tân Châu
Giờ xuất bến: 11:00 13:00 15:00
Giờ đến: 16:00
Giá vé: 160.000/người

Nhà xe Hiệp Tiến
Bến xe Miền Tây: 076.387.4925 – 0913.708.283
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến Xe Tri Tôn
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến Xe Tri Tôn
Giờ xuất bến: 6:30 8:30 11:00 15:00 17:00
Giờ đến: 10:30
Giá vé: 140.000/người

Nhà xe Quyền Nhân
Bến xe Miền Tây: 0917 822 525 – 0913 887 365
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Tân Châu
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Tân Châu
Giờ xuất bến: 09:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 120.000/người

Nhà xe Đồng Phát
Bến xe Miền Tây: 08 5406 1676 – 08 5406 1675

Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến Xe Chợ Mới
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến Xe Chợ Mới
Giờ xuất bến: 6:30 9:00 10:00 13:00 14:00 17:00
Giờ đến: 10:00
Giá vé: 90.000/người

Tuyến 2.

Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến Xe Chợ Mới
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến Xe Chợ Mới
Giờ xuất bến: 10:30
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 120.000/người

Nhà xe Kiến Phong
Bến xe Miền Tây: (076) 3 863 258
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Châu Đốc
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Châu Đốc
Giờ xuất bến: 14:00
Giờ đến: 20:00
Giá vé: 100.000/người

Nhà xe Thảo Nga
Bến xe Miền Tây: 076 382 7474
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Long Xuyên
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Long Xuyên
Giờ xuất bến: 13:30
Giờ đến: 16:30
Giá vé: 100.000/người

Nhà xe Kim Ngân – (Kim Anh Cũ)
Bến xe Miền Tây: 08 38 777 388
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Châu Đốc
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Châu Đốc
Giờ xuất bến: 6:00 7:30 8:30 20:30 21:30
Giờ đến: 10:00
Giá vé: 100.000/người

Nhà xe Kim Vốn
Bến xe Miền Tây: 0913 707 243
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Thoại Sơn
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Thoại Sơn
Giờ xuất bến: 11:00
Giờ đến: 15:00
Giá vé: 120.000/người

Nhà xe Phước Triều
Bến xe Miền Tây: 0913 992 950
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Thoại Sơn
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Thoại Sơn
Giờ xuất bến: 12:00
Giờ đến: 16:00
Giá vé: 120.000/người

Nhà xe Phương Trang
Bến xe Miền Tây: 1900 6067
Tuyến đường: Bến xe Miền Tây – Bến xe Long Xuyên
Xuất phát: Bến xe Miền Tây
Đích đến: Bến xe Long Xuyên
Giờ xuất bến: từ 3:15 đến 23:45 hàng ngày
Giờ đến: 07:35
Giá vé: 130.000/người

Nếu đi xe máy Phượt An Giang từ Sài Gòn, bạn cứ chạy thẳng tới Châu Đốc, rồi từ đó làm 1 vòng An Giang.

Chúc các có chuyến đi vui vẻ và an toàn!