TÌM TUYẾN XE

Dưới đây là quá trình phát triển của bến xe khách Mỹ Đình:

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ VẬN TẢI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

1/ Về vận tải khách tuyến liên tỉnh;

– là quá trình phát triển đầu tiên mà bến xe Mỹ Đình đưa ra. Nội dung chi tiết:

–   Tổng số doanh nghiệp (HTX) vận tải đăng ký hoạt động là 102;

–  Tổng số phương tiện tham gia khai thác: 561 xe

–    Số chuyến xe xuất bến:

+ Ngày thường: 390 chuyến

+ Ngày cao điểm (Thi Đại học, dịp lễ, tết):   415  chuyến

quá trình phát triển bến xe khách Mỹ Đình

–  Số lượt khách đi xe tại bến:

+ Ngày thường: 4.500 khách

+ Ngày cao điểm: 11.500 khách

2/ Về vận tải khách tuyến nội tỉnh.

–  Tổng số doanh nghiệp (HTX) vận tải đăng ký hoạt động là 7

–  Tổng số phương tiện tham gia khai thác: 29 xe

–  Số chuyến xe xuất bến:

+ Ngày thường: 30 chuyến

+ Ngày cao điểm (Thi Đại học, dịp lễ, tết): 45   chuyến

–  Số lượt khách đi xe tại bến:

+ Ngày thường: 390 khách

+ Ngày cao điểm: 1.500 khách

Địa chỉ liên hệ:

Bến xe khách Mỹ Đình

Đ/C: Số 20 Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37685549