Người ta vẫn thường nói, nếu đến Sài Gòn bạn không thử một lần trải nghiệm xe buýt thì đó là điều đáng tiếc. Đối với những người có công việc ổn định thì sẽ ít có cơ hội đi xe buýt còn đối với sinh viên thì có lẽ đi xe buýt là việc làm hàng ngày, là phương tiện duy nhất để đến trường an toàn và thuận lợi nhất.

Dưới đây là Lộ trình 3 tuyến xe bus từ Nha Trang – Ninh Hòa – Khu Du lịch Dốc Lếtdành cho bạn nào muốn tìm hiểu:

TUYẾN 03: NHA-TRANG – NINH-HÒA – KHU DU-LỊCH DỐC-LẾT

– Cự-ly: 58 km
– Số chuyến: 42 chuyến/ngày
– Thời-gian tuyến: 100 phút/chuyến
– Giãn cách: 40 phút
– Thời-gian hoạt-động: 5h20 – 18h00 (Nha-trang); 5h15 – 18h00 (Dốc-lết)

LỘ-TRÌNH:

– Lượt đi: Bến xe Bình-tân – Tô-hiệu – Trần-phú – Trần-quang-Khải – Nguyễn-thiện-Thuật – Quang-trung – 2 tháng Tư – Bến xe phía Bắc – Sao-mai-Anh – Quốc-lộ 1A – Chợ Lương-sơn – Du-lịch Long-phú – Ngọc-diêm – Chợ Tân-đảo – Ba-hồ – Tân-thủy – Chợ Ninh-lộc – Cầu Cháy – Ngã ba Trong – Đinh-tiên-Hoàng – Kho bạc Ninh-hòa – Chợ Ninh-hòa – Bưu-điện Ninh-hòa – Quốc-lộ 1A – Ngã ba Dốc-lết – Tỉnh-lộ 652B – Hòn Khói – Hà-huy-Tập – Khu du-lịch Dốc-lết.

– Lượt về: Khu du-lịch Dốc-lết – Hà-huy-Tập – Hòn Khói – Tỉnh-lộ 652B – Ngã ba Dốc-lết – Quốc-lộ 1A – Bưu-điện Ninh-hòa – Chợ Ninh-hòa – Kho bạc Ninh-hòa – Đinh-tiên-Hoàng – Ngã ba Trong – Cầu Cháy – Chợ Ninh-lộc – Tân-thủy – Ba-hồ – Chợ Tân-đảo – Ngọc-diêm – Du-lịch Long-phú – Chợ Lương-sơn – Quốc-lộ 1A – Sao-mai-Anh – Bến xe phía Bắc – 2 tháng Tư – Quang-trung – Nguyễn-thiện-Thuật – Trần-quang-Khải – Trần-phú – Tô-hiệu – Bến xe Bình-tân.